De NZR-methodeWat is de Keridwen NZR-methode?

De NZR-methode is gebaseerd op de theorie van de Narratieve Zelfregie (Marcel van der Pol, Keridwen). De NZR-methode helpt professionals hun actuele werkelijkheid te onderzoeken, zo nodig bij te stellen en vervolgens deze adequaat en effectief in te zetten ten behoeve van henzelf en van hun klanten.
 
De NZR-methode is een praktische, beproefde methode om allerlei Vraagstukken, Dilemma’s en Conflicten aan te pakken, in Werk, Professie en Privé.
 
De NZR-methode probeert niet om mensen te veranderen, noch hun werkelijkheid of de wereld om hen heen. De NZR-methode grijpt aan op uw perspectief op de werkelijkheid. De NZR-methode maakt niet gebruik van stappenplannen of bullit lists, maar stimuleert vooral het zelfstandig denken, Creatief èn Kritisch.
 
De NZR-methode begint bij het ‘verhaal’ dat u vertelt over uw actuele  werkelijkheid: wat u hierover vindt of wat u hebt meegemaakt.
 
Het werken met verhalen -van het verzamelen of schrijven tot het beluisteren, onderzoeken en (her-) vertellen- is zo ongeveer de oudste vorm van menselijk leren. Het is ook een van de meest basale manieren om vat te krijgen op de werkelijkheid. Het verhaal helpt u om samenhang te zien, overzicht te krijgen en betekenis te ontdekken in de werkelijkheid om u heen. Dus daarom gebeurt er wat er gebeurt. Nu begrijp ik het.
 
Uw verhalende (of narratieve) vermogen biedt u een enorme potentie om (professioneel) optimaal te functioneren en vooruit te komen.
De grote valkuil is om uw eigen verhaal te bevriezen of zelfs te laten stollen, waardoor er gesloten bubbles, vastgeroeste frames of  dwingende denkramen ontstaan, die anders denkenden uitsluiten.
De NZR-methode helpt het verhaal weer vloeibaar te maken, in beweging, open voor input van buiten, zodat u weer optimaal functioneert.
De NZR-methode is ook een krachtig , effectief en zinvol professioneel instrument voor mensen die professioneel met mensen werken.
 
De NZR-methode werkt met een aantal centrale  Narratief Zelfregie Vaardigheden, zoals de Contextuele Empathie, de Narratief-Strategische Communicatie en de Meta Regie.
 
Lagen in een verhaal

Bovenstroom: het regisseerbare verhaal

Oppervlakte: het vertelde verhaal

Onderstromen: het verborgen verhaal

 
 
 
 
De NZR-methode kent verschillende Aanvliegroutes om aan de slag te gaan. Elke aanvliegroute heeft een metaforische naam gekregen.
– Wachter & Lantaarn richt zich op  het vertelde verhaal, de buitenkant van het verhaal, de oppervlakte en wat daar allemaal waarneembaar en beïnvloedbaar is
 – De Dans van de Held richt zich op het verbrorgen verhaal, de onderstromen in het verhaal, op datgene dat niet wordt verteld of getoond, maar er nadrukkelijk wel is.
– Het Gordiaanse Ei richt zich op het regisseerbare verhaal, de bovenstroom van het verhaal, de metapositie waar u adequaat en effectief de regie kunt voeren.
 

 

=====

 

Meer weten?

Over de NZR-methode. Over ontwikkelingen. Over wat wij nu al direct voor u kunnen betekenen.

Voor een oriënterend gesprek of StandUp NZR-lezing. Of om direct aan de slag te gaan. Neem gerust contact met ons op. Welkom!

Keridwen, Marcel van der Pol. Mail: marcel@keridwen.nl. Telefoon: 06 506 802 13 Of maak gebruik van ons contactformulier