Marcel van der Pol


drs Marcel van der Pol.

Oprichter Eigenaar Keridwen; Ontwikkelaar NZR-methode.

Zo’n 30 jaar ervaring in mijn werkveld, waarvan 21 jaar bij Keridwen.

Opleiding en achtergrond

Van docent en coach tot mediator en theatermaker, tot ontwikkelaar van de NZR-methode

lees meer...

Mijn achtergrond is de (gedrags-) biologie. Echter na mijn studie aan de R.U.G. ben ik mij stap voor stap gaan bekwamen en ook actief geworden op diverse andere terreinen, zoals Lesgeven aan docenten, Mediation, Training & Coaching. Ik ben  vooral een verteller van en werker met verhalen. Ik gebruik het narratieve vermogen (het vermogen tot het maken en vertellen van verhalen) van mensen in al mijn werk, van mediation tot lesgeven, tot DialoogLab. Ik begeleid mensen en organisaties met mijjn NZR-methode in het verbreden van hun blikveld om hun vragen, dilemma’s en conflicten adequaat aan te pakken. Om adequaat en effectief vraagstukken, dilemma’s en conflicten aan te pakken kan het enorm helpen van perspectief en paradigma te wisselen. Kijk ook eens buiten de platgetreden paden van denken en doen. Stap buiten de kaders (‘outside-the-box’). Daar zijn vaak meer oplossingen en antwoorden te vinden dan je had verwacht. Kortom… Vergroot uw Denkraam met de NZR-methode.  Speels van vorm, serieus in inhoud en verrassend qua opbrengst.

Ik heb hiermee  zo’n dertig jaar ervaring, in binnen- en buitenland (o.m. Europa en Afrika).

Bedrijfsfocus

Mensen die professioneel met mensen werken.

lees meer...

Ik richt mij primair op Professionals, de mensen die professioneel met mensen werken. Ik richt mij op het bevorderen en ontwikkelen van hun deskundigheid en vaardigheid in het omgaan met de belevingswerelden van hun klanten;  mede als zij het zelf ook even niet meer weten, terwijl dat vaak van hen wordt verwacht of geëist…

Met de NZR-Academie richt ik mij tevens op het overdragen van mijn kennis, deskundigheid en ervaring.

Ik wil daarnaast beslist ook zelf met mijn eigen voeten in de klei blijven staan. Vandaar dat ik actief mensen en organisaties in verandering en transitie blijf begeleiden en ondersteunen.

Verhalen & metaforen zal ik blijven vertellen, spelen en regisseren. Ik blijf ermee werken op alle terreinen van mijn expertise. Ook voor u! Welkom! mail: marcel@keridwen.nl, telefoon: 06 506 802 13, of gebruik het contactformulier.

Trefwoorden

Wat u van mij kunt verwachten

lees meer...

Groen/witte denkstijl; NZR-methode; maatwerk;  creatief & kritisch sparren; professionaliseren & ontwikkelen [ook buíten de gebaande paden!]; open voor diversiteit & ànders denkenden; nieuwe perspectieven & uiteenlopende denkramen; verbeelding, verhalen & metaforen; schrijven, spelen & regisseren; DialoogLab, Contextuele Empathie, Narratief Strategische Communicatie, Meta-Regie.

Slider2-Keridwen