Welkom bij 'De dans van de held'

Deze dans van de held op internet is een kennismakingsspel van Keridwen,
een ontdekkingsreis naar eigen mogelijkheden, keuzes en beslissingen.

Sproken zijn meer dan waar:
niet omdat ze ons vertellen dat draken bestaan,
maar omdat ze ons vertellen dat draken verslagen kunnen worden.”

G.K. Chesterton

In dit spel raak je vertrouwd met twaalf heel verschillende helden en heldinnen.
Elke held krijgt de opdracht zijn of haar draak te verslaan.
Dat alle helden hiertoe in staat zijn, staat buiten kijf.
Het gaat erom dat jij ontdekt hoe zij hun draak verslaan.
En vergelijkt met hoe jijzelf dat zou doen.


Beslis zelf met welke helden je op avontuur wilt.
Versla de draken en vergelijk de helden.
En weet dat jijzelf al die helden in je hebt.

Welkom in “De dans van de held”

Stap in het spel <-----> Website Keridwen

Dit kennismakingsspel is ontwikkeld als aanvulling op de Keridwen-workshops 'De dans van de held'
Hierbij leer je om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en aan te pakken.
Stap uit je vaste denk- en doe-patroon en ontdek nieuwe mogelijkheden.


Het woord 'dans' in 'De dans van de held' staat voor in beweging blijven,
voor vrijheid om te experimenteren
en om elke keer als jij dat wilt op weg te gaan met een andere held.

(Grafisch ontwerp “De dans van de held”-logo: Nynke Kuipers)