Narratieve Zelfregie in Maatwerk & Specials


 Flow & Go Foundation – Zuidelijk Afrika

Een aantal keren gaan we als zes collega’s naar Zuidelijk Afrika. Doel: Empowering Communities, enabling them to transform autonomously problem solving ideas into entrepeneurial initiatives . We support both profit and non-profit entrepeneurships based on planet, people and sustainibility principles.

April 2014, Overdag onze bijdragen aan Seminar voor Pastors werkzaam in de Twonships in Free State. Belangrijke thema’s: hoe anders om te gaan met die soms zo grote problemen, als armoede, gezondheid, nasleep apartheid, geweld, etc. ’s Avonds aan het werk met studenten van Qwaqwa University. Tussen de 40 en de 80% van de afgestudeerden is werkeloos. De Universiteit probeert ze vast te houden en verder te helpen in de Honour Programs. Werkloosheid, carrièrewensen, loyaliteit aan familie, individuele verlangens…. In de vorm van paradoxtheater hebben we geprobeerd hun dilemma’s in beeld te brengen en vervolgens in beweging…

April 2016: Namibia en Zambia.

Na Zuidelijk Afrika volgen meer projecten – lees meer: website, facebook, linkedin en twitter. Zie ook de Flow & Go Zuid-Afrika filmpjes

Parisa Amin & Marcel van der Pol – TruebadoorsVrumdVolk2

Laten we samen het verschil zijn dat het het verschil maakt! Volgens ons is de enige manier om verschillen tussen mensen en groepen mensen te overbruggen: door in gesprek te blijven. De verscheidenheid in mensen is groter dan de verschillen tussen groepen. Laten we daarom gebruik maken van de kansen en de mogelijkheden van diversiteit – zowel privé als zakelijk, als maatschappelijk!

Keridwen’s dialoogtheater is goede plek om te experimenteren en te oefenen met verschillen.  In het dialoogtheater kan het publiek ingrijpen in de voorstelling. U kunt actief in gesprek gaan met een speler over alles wat in de voorstelling gebeurt.

Er zijn inmiddels reeds vier Keridwen dialoogtheatervoorstellingen. Parisa Amin & Marcel van der Pol wisselen elkaar daarbij af als Speler/Verteller en Moderator/Joker.

  • Vrumd Volk at the Playground. Dialoogvoorstelling over de verschillen tussen mensen en groepen mensen. Over (interculturele) spraakverwarringen en de mogelijkheden van diversiteit.
  • Verlangen naar de Smaak van Wilde Honing. Dialoogvoorstelling over hoe lastig het soms kan zijn goede keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te nemen voor je keuzes. 
  • Op Zoek naar de Bronnen van de Nijl. Dialoogvoorstelling over de sprong in het onbekende. Over het omgaan met het onvoorspelbare. Over het moeizame loslaten van oude patronen, Over samenwerken en groei naar optimale performance.
  • Over Mieren en Kevers. Dialoogvoorstelling over volgers en leiders. Over macht en onmacht. Over samenwerking en misbruik. 

 

Is hier de overkant?

Persfoto Is hier de overkant (liggend)Is hier de overkant?: lezing/voorstelling tijdens het Shalom Cultuur Festival in Groningen. Over de Golem, de legendarische kleiman door de mens tot leven gebracht om te dienen. Het verhaal van de Golem wordt aangegrepen om twee actuele thema’s voor het voetlicht te brengen: insluiting/uitsluiting (hoor ik erbij … of niet?) en het vermogen om onze werkelijkheid actief opnieuw vorm te geven.

Het eerste thema is gebaseerd op de roman Is hier de overkant?, het tweede thema op het boek Zelfregie 3.3 – wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen. Beide boeken zijn geschreven door Marcel van der Pol en te koop tijdens het festival.

  • Datum: Zondag 20 maart 2016, 17.oo uur
  • Locatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, Groningen
  • Toegang (voor gehele festival, vanaf 11 uur): 10 euro.