Truebadoors: Diversiteit, Cultuur & Dialoog


Volgens de Truebadoors is de enige manier om verschillen tussen mensen en groepen mensen te overbruggen: door in gesprek te blijven. De verscheidenheid in mensen is groter dan de verschillen tussen culturen. Laten we daarom gebruik maken van de kansen en de mogelijkheden van diversiteit – zowel privé als zakelijk, als maatschappelijk!

Onder de vlag van Truebadoors biedt Keridwen een combinatie aan van lezingen, speakershows, workshops en workshops en voorstellingen om de dialoog tussen andersdenkenden te bevorderen.

In Truebadoor-voorstellingen komen alle elementen van de dialoog tussen andersdenkenden terug: het publiek kan vanuit het eigen denken ingrijpen en bijsturen. Zoveel mensen, zoveel zinnen. Wat moet er veranderen, om een voorstelling anders te laten verlopen? Klopt wel, wat je dacht dat het effect van een ingreep zou zijn? Iedereen kan op de stoel van de regisseur gaan zitten en een ingreep voorstellen. Als diverse regisseurs onderling van mening verschillen, geen probleem, dan wordt de scene opnieuw gespeeld. Wij noemen deze voorstellingen dialoogvoorstellingen: speels, grappig, dynamisch serieus, waarin in u zowel Speler, Publiek als Regisseur kunt zijn (zie Keridwen’s Narratieve Zelkfregie: Het Gordiaanse Ei).

Truebadoors bestaat uit Parisa Amin (Vreemd Volk) en Marcel van der Pol (Keridwen). Beiden zijn deskundige sprekers, trainers, facilitators en theatermakers. In de dialoogvoorstellingen wisselen zij elkaar af als Speler/Verteller en Moderator/Joker. Er zijn reeds verschillende dialoogvoorstellingen in de aanbieding:

  • At the Playground. Ofwel: De Grote Zeg-het-een-bedoel-het-andere Show. Dialoogvoorstelling over de verschillen tussen mensen en groepen mensen. Over (interculturele) spraakverwarringen en de mogelijkheden van diversiteit.
  • Verlangen naar de Smaak van Wilde Honing. Dialoogvoorstelling over hoe lastig het soms kan zijn goede keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te nemen voor je keuzes. (eigen pagina volgt binnenkort).
  • Op Zoek naar de Bronnen van de Nijl. Dialoogvoorstelling over de sprong in het onbekende. Over het omgaan met het onvoorspelbare. Over het moeizame loslaten van oude patronen, Over samenwerken en groei naar optimale performance. (eigen pagina volgt binnenkort).
  • Over Mieren en Mestkevers. Dialoogvoorstelling over volgers en leiders. Over macht en onmacht. Over samenwerking en misbruik. (eigen pagina volgt binnenkort).

Voorstelling, lezing, workshop en/of training

Dialoogvoorstellingen vormen nadrukkelijk onderdeel van een groter geheel, met naast voorstellingen ook lezingen, workshops, goede gesprekken, etc. Over diversiteit, cultuur en dialoog is immers nog zoveel meer te zeggen. Wellicht wilt u een gerichte lezing over een specifiek onderwerp. Vraag gerust naar de mogelijkheden: contact

Begeleiding

# Na 16 jaar in Nederland, tussen verschillende culturen te hebben gewoond, heeft Parisa Amin onbewust een interesse gecreëerd voor verschillende perspectieven (cultuur) en manieren van communicatie. Door zelf met mensen uit verschillende landen te hebben samengewoond en geleefd, heeft zij ervaren hoe het is om vanuit verschillende denk manieren te kunnen kijken. Het is belangrijk om te begrijpen en te accepteren dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Daar mee bedoelt zij dat het essentieel is om te accepteren dat haar of uw manier van denken niet de enige, en dus, niet “de normale” invalshoek is.

# Marcel van der Pol is docent, trainer, conflictregisseur/mediator en theatermaker. Vanuit Keridwen begeleidt hij mensen en organisaties creatief en kritisch naar hun eigen (professionele) werkelijkheid te kijken. Hij zet zijn natuurwetenschappelijke wijze van denken veelvuldig in combinatie met zijn theaterwerk in om mensen tot een nieuwe wijze van denken aan te zetten.  Duurzame oplossingen (ook bij conflicten waarin multiculturele spraakverwarring een rol speelt) vragen volgens hem om “dansende denkramen” en “vloeibare verhalen”. In juni 2015 is zijn boek Zelfregie 3.3: wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen uitgekomen, waarin deze concepten uitgebreid worden beschreven.

VrumdVolk2

Bij vragen, wensen of opmerkingen, neem gerust contact op

Parisa Amin

Marcel van der Pol

www.Truebadoors.nl