Bezielend Lesgeven, Trainen en Presenteren


pd_zielles1

Herkent u dit?

# U bereidt als docent uw lessen tot in de details goed voor. U weet terdege waar u het over heeft. Ten behoeve van uw lessen maakt u gebruik van uitgewerkte presentaties op beeldscherm of magic board. Op verzoek van uw studenten/leerlingen vult u deze steeds meer aan met ondersteunende audiovisuele middelen. En toch merkt u dat u de aandacht van en de betrokkenheid met de studenten/leerlingen verliest. De zekerheid van een goede didactische opbouw met hulp van powerpoint blijkt ook als een beperkende dwangbuis te kunnen werken. Hoe blijft u bezielend lesgeven?

# Interactie is de kern van leren. Studenten en leerlingen werken echter steeds meer in zelfredzame project- en studiegroepen. Het aantal contacturen is de laatste jaren stevig afgenomen. Hoe zorgt u voor een goede en stimulerende interactieve leersituaties voor uw studenten/leerlingen en u? Hoe blijft u betrokken lesgeven?

# Er bestaat een enorme variëteit aan les- en presenteer-vormen. In de dagelijkse drukte valt u echter steeds terug op de lesvormen die in het verleden zich reeds bewezen hebben en die u goed kent. De twijfels of u zo uw gehele lesstof optimaal voor alle studenten/leerlingen behandelt, leven zeker bij u. Hoe gaat u weer creatief lesgeven?

 

Narratieve Zelfregie in Bezielend Lesgeven & Trainen

Centraal in Keridwen’s Narratieve Zelfregie workshops in Bezielend Lesgeven & Trainen staat het begrip “praktijkdidactiek”, de integratie van inhoud en didactiek met vorm (opbouw, structuur, spanningsboog, variatie en creativiteit in werkvormen, etc) interactie (wel/niet, hoe, wanneer, relatie, verantwoordelijkheidsverdeling, etc.) om uw studenten/leerlingen te boeien en het hun leer- of groeiproces te optimaliseren. U mag dan maximaal voorbereid in de les komen, uiteindelijk kunt u in in het contact met studenten/leerlingen uw bezieling waarmaken.

De workshops richten zich vooral op de docent en trainer als individu. Zij worden gestimuleerd om het eigen denkraam te vergroten om optimaal aan te sluiten bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun studenten, leerlingen en cursisten. De aanpak focust nadrukkelijk op de wijze waarop zij hun eigen (didactische) werkelijkheid (inclusief alle mogelijkheden en onmogelijkheden) creëren en hoe zij deze adequaat blijvend kunnen bijsturen, waardoor nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan.

 

Narratieve Zelfregie in Bezielend Presenteren

Presenteren en Public Speaking zijn zeker niet hetzelfde als lesgeven. Doel, doelgroep en werkvormen kunnen behoorlijk verschillen. Echter, uitgaande van de professionaliteit van presentator en public speaker is het wel degelijk mogelijk op vergelijkbare wijze de dynamiek tussen hen en hun doelgroepen te onderzoeken en verder praktisch te ontwikkelen, opdat bezielend, betrokken, boeiend, creatief en effectief de mensen in het publiek wordt bereikt.

 

Werkwijze

U gaat experimenteren met diverse praktijkdidactische technieken gericht op grote groepen en op kleine groepen. U leert onder uw les of presentatie als verhaal te vertellen, optimaal gebruik makend van allerlei theatertechnieken.  U leert spelen met vorm en contact om de inhoud te laten aansluiten bij de leervragen van de student of cursist. Er is uitgebreid ruimte voor regie-feedback. De oefeningen worden afgewisseld met korte theoretische toelichtingen en metaforen over de relatie trainer/docent-student en presentator/publiek.
Er is veel ruimte voor uw eigen voorbeelden,  vragen, behoeften en leer/lesgeef- en presentatie stijlen. U gaat vooral met uw eigen praktijk aan de slag.

 

BegeleidingCRKBO_Docent

Marcel van der Pol is onder meer, docent, onderwijs trainer/coach, regisseur creatief & kritisch denken, regisseur professional performance en theatermaker. Hij combineert zijn wetenschappelijke achtergrond met zijn theaterpassie om professionals en organisaties te helpen hun vaste patronen los te laten, andere perspectieven te kiezen en nieuwe inzichten te ontdekken

 

Nut & Opbrengst

In het concept “praktijkdidactiek” komen nadrukkelijk inhoud, vorm en interactie samen. Regietechnische ondersteuning bieden docenten en presentatoren de mogelijkheid zichzelf optimaal in te zetten als didactisch instrument: creatief, betrokken, boeiend en bezielend.