NZR – De Dans van de HeldDe dans van de held > IntroSpelNarratieve Zelfregie

Narratieve Zelfregie berust op drie in elkaar grijpende basismethodieken. In de praktijk worden daaraan allerlei relevante en in de praktijk bewezen methoden en technieken toegevoegd. Keridwen werkt eclectisch. Al het werk is maatwerk. lees meer…

– De Dans van de Held

De Dans van de Held was de eerste methodiek door Marcel van der Pol voor Keridwen ontwikkeld en heeft inmiddels ruimschoots haar nut en zin in de praktijk bewezen. In 2007 is het boek De dans van de held, schakelen in perspectief en paradigma verschenen. lees meer…

Uw leidmotief staat centraal

In De Dans van de Held zet u een volgende stap op weg naar Zelfregie. U richt zich primair op wat voor een regisseur van wezensbelang is, wil hij een goede productie afleveren: wat drijft de mensen? Wat drijft u in uw verhaal? Wat definieert uw denkraam? In regietermen: wat is uw leidmotief? Wat zou er gebeuren als u uw leidmotief wijzigt?

12 helden, 12 leidmotieven

Om u te helpen snel en gericht uw leidmotieven te herkennen, maakt De Dans van de Held gebruik van 12 archetypische helden, die elk staan voor een bepaald leidmotief. Boeiende vraag is: welke held vertelt uw verhaal? Kunt u door de wijze waarop u uw verhaal vertelt de  held herkennen die aan het woord is?

Elk mens kent alle12 helden. Per situatie of vraagstuk zal verschillen welke held (helden) in u actief is (zijn). Het is daarom goed om te onderkennen welke held bij u in the lead is wanneer u met een bepaald vraagstuk worstelt. Is deze wel de meest geëigende held  om uw vraagstuk adequaat aan te pakken? In De Dans van de Held leert u uw helden kennen, herkennen en als een goede regisseur steeds anders inzetten, als een vraagstuk daarom vraagt.

Groter Denkraam, Betere Keuzes

Alle helden kijken op geheel eigen wijze naar de werkelijkheid, met speciale talenten die hen geschikt maken voor een bepaalde uitdaging. Het is de kunst om in elke situatie te weten welke held u het beste kunt kiezen en welke u het beste even kunt parkeren. Hoe meer helden u actief kunt inzetten, hoe groter uw denkraam is. Met De Dans van de Held zet u uw helden gericht en praktisch in ten behoeve van een vraagstuk. U wisselt snel en actief van visie, u ontdekt nieuwe mogelijkheden, u maakt betere keuzes.

 

De dans van de held – zelf ervaren op Internet

Om u zelf te laten ervaren wat het betekent als een bepaalde held bij u centraal staat, en als u de reacties van deze held wilt vergelijken hoe uw andere helden in deze zelfde situatie zouden reageren, hebben bij het IntroSpel De Dans van de Held (eenvoudig “adventuregame”) gemaakt voor het internet. Stap in het verhaal, ga op reis en kom al uw helden tegen die u wilt.  U kunt uw heldenreis volgen in het Nederlands en in het Engels.

 

De dans van de held – Nut & Opbrengst

Werken met De dans van de held levert u een aantal belangrijke voordelen op:

  1. U kent uw eigen drijfveren (leidmotieven) in een bepaalde situatie. U weet hoe een held de grenzen van uw actuele denkraam bepaalt en u daarmee in staat stelt uw actuele (on)mogelijkheden in uw vraagstuk op te lossen.
  2. U bent in staat om snel te schakelen tussen uw helden om wisselende denkramen te creëren.
  3. U weet als Zelfregisseur uw helden actief zodanig te regisseren dat u uw gehele denkraam substantieel vergroot.
  4. Met een Groot Denkraam weet u uw vraagstuk met andere denkwijzen aan te pakken, dan waarmee deze is ontstaan, om deze tot een duurzame oplossing te brengen.