Over KeridwenKeridwen

Training & Coaching Professionals.

Vergroot uw Denkraam!

drs. Marcel van der Pol

Keridwen (Marcel van der Pol) is sinds 1997 actief met het trainen, coachen, begeleiden en adviseren van en sparren met professionals. Keridwen richt zich primair op de deskundigheidsbevordering van hen die professioneel met mensen werken, zoals docenten, mediators, trainers & coaches, bestuurders, managers,  zorg/hulpverleners, etc.
. De naam KERIDWEN is afgeleid van de Keltische Cerridwen, godin van Inspiratie en Wijsheid. Toen ik in 1997 een lange afstand wandeling door Wales maakte, was ik ook nog steeds op zoek naar een toepasselijke bedrijfsnaam. Al zwervend stuitte ik op het volgende verhaal over Cerridwen en haar drie druppels van inspiratie. Toen was de keuze snel gemaakt. Mijn bedrijf kreeg de naam Keridwen.
Keridwen is primair actief met training en coaching van professionals: mensen die professioneel met mensen werken, zoals docenten, mediators, trainers, coaches en supervisoren, zorg- en hulpverleners.
Keridwen helpt hen met de NZR-methode op geheel eigen wijze hun deskundigheid te vergroten en toe te passen, in het dagelijks werk, maar ook op momenten dat zij het (professioneel) ook even niet meer weten. Keridwen’s NZR-methode helpt professionals Vraagstukken, dilemma’s en Conflicten adequaat aan te pakken.U vergroot uw denkraam. U ontdekt nieuwe invalshoeken, mogelijkheden en oplossingen voor uw vraagstukken. U krijgt weer grip op de situatie.

Keridwen is genoemd naar de de Keltische godin van de Inspiratie Cerridwen. Haar motto: Three Drops of Inspiration Unleashing the Power Within.

Sinds 1997 is Marcel van der Pol de drijvende kracht achter Keridwen.