De NZR Academie


Wij leiden Professionals op in de NZR-methode

De NZR-methode is uitermate geschikt om als professioneel instrument in te zetten bij uw klanten om hen te helpen hun vraagstuk, dilemma of conflict adequaat aan te pakken en effectief op te lossen.  De NZR biedt u en uw klanten de mogelijkheid deze vanuit verschillende denkramen te onderzoeken en aan te pakken. De NZR-methode helpt u ook buíten de gebaande paden aan de slag te gaan. Er ontstaan onverwachte invalshoeken die vaak leiden bijzondere inzichten. Denken en doen komen weer in beweging!

Het opleidingstraject

Om met de NZR-methode te kunnen en te mogen werken is het nodig dat u ons opleidingstraject aan de NZR Academie volgt:

  • Basiscursus: u maakt kennis met de NZR-methode. U leert de basisprincipes begrijpen en toepassen, zoals: Narratieve analyse van verschillende Denkramen, onder meer met hulp van de NZR HeldenWijzer; en enkele Zelfregievaardigheden.
  • Verdiepingscursus: u leert de NZR-methode professioneel toepassen in uw eigen werkpraktijk. U zet uzelf in als uw beste instrument. Zelfregie verwijst ook naar uzelf en uw rol, perspectief en positie in uw professioneel handelen.
  • Jaarlijkse Masterclass: Over specifieke NZR-thema’s en ontwikkelingen zijn er verschillende bijeenkomsten toegankelijk voor hen, die zowel de basiscursus als de verdiepingscursus succesvol hebben afgerond. Als NZR-professioneel dient u minimaal een NZR-Masterclass per jaar te volgen om uw NZR deskundigheid te vergroten en te behouden.

Wilt u meer weten over het professioneel toepassen van de NZR-methode? Hebt u vragen over de methode of de opleiding?  Voor vragen, wensen en mogelijkheden; neem gerust contact op via contact. Wij informeren u graag.