De Truebadoors


De Truebadoors, een bijzondere samenwerking:

Marcel van der Pol (Keridwen) & Parisa Amin (Vreemd Volk):

We cherish interhuman and intracorporate diversities

NZR DialoogLab & Diversity

De Truebadoors & DialoogLab

Volgens De Truebadoors is de enige manier om verschillen tussen mensen en groepen mensen te overbruggen……door in gesprek te blijven!  lees meer...

De verscheidenheid in mensen blijkt groter dan de verschillen tussen culturen. Laten we daarom gebruik maken van de kansen en de mogelijkheden van diversiteit – zowel privé als zakelijk, als maatschappelijk!Truebadoors  ontwikkelt allerlei activiteiten waarin de dialoog centraal staat: Het DialoogLab. Hierin is veel mogelijk, van workshops tot voorstellingen.

In de Voorstelling bijvoorbeeld kan het publiek ingrijpen en bijsturen. Wat moet er veranderen, om een voorstelling anders te laten verlopen? Klopt het wel, wat je dacht dat het effect van een ingreep zou zijn? Zoveel mensen, zoveel zinnen. Iedereen kan op de stoel van de regisseur gaan zitten en een ingreep voorstellen. Als diverse regisseurs onderling van mening verschillen, geen probleem, dan wordt de scene opnieuw gespeeld. Dat maakt het speels, grappig, dynamisch en serieus. Jij bent dan zowel Speler, Publiek als Regisseur.

Begeleiding

Het Truebadoors DialoogLab wordt verzorgd door Parisa Amin en Marcel van der Pol. Zij wisselen elkaar af als Speler/Verteller en Moderator/Joker. Er zijn reeds verschillende dialoogvoorstellingen in de aanbieding. Er komen er zeker nog meer. Veelal op maat gemaakt. Een dialoogvoorstelling is altijd onderdeel van een groter geheel. Dialoogvoorstellingen kunnen samengaan met workshops, een groepsgesprek, lezing, training, speakershow, creatieve en praktische spel/werkvormen, etc. Werktalen: o.m Nederlands en Engels.

Wie zijn wij?

# Parisa Amin: Opgegroeid tussen verschillende culturen, heeft Parisa altijd een fascinatie gehad voor verschillende kijken op de wereld. Na haar studie in Internationale Communicatie, heeft ze besloten om vanuit haar eigen sociale onderneming, VreemdVolk, mensen van diverse “walks of life” met elkaar te verbinden. Daarbij speelt het creëren en modereren van dialoog een hoofdrol.  lees meer...

Na 16 jaar in Nederland, tussen verschillende culturen te hebben gewoond, heeft Parisa Amin onbewust een interesse gecreëerd voor verschillende perspectieven (cultuur) en manieren van communicatie. Door zelf met mensen uit verschillende landen te hebben samengewoond en geleefd, heeft zij ervaren hoe het is om vanuit verschillende denk manieren te kunnen kijken. Het is belangrijk om te begrijpen en te accepteren dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Daar mee bedoelt zij dat het essentieel is om te accepteren dat haar of uw manier van denken niet de enige, en dus, niet “de normale” invalshoek is.

# Marcel van der Pol: Begonnen als bioloog is Marcel gedreven door grote nieuwsgierigheid en leergierigheid naast onderzoeker/docent ook trainer/coach, theatermaker en mediator geworden. Hij laat zich mede inspireren door de wereldwijde variatie in culturen en natuur. Zijn uitgebreide ervaring van zo’n 30 jaar heeft geresulteerd in de NZR-methode voor een effectieve narratieve aanpak van allerlei vraagstukken, dilemma’s en conflicten in professie, werk en privé. lees meer...

Hij is docent, trainer, conflictregisseur/mediator en theatermaker. Vanuit Keridwen begeleidt hij mensen en organisaties creatief en kritisch naar hun eigen (professionele) werkelijkheid te kijken. Hij zet zijn natuurwetenschappelijke wijze van denken veelvuldig in combinatie met zijn theaterwerk in om mensen tot een nieuwe wijze van denken aan te zetten.  Duurzame oplossingen (ook bij conflicten waarin multiculturele spraakverwarring een rol speelt) vragen volgens hem om “dansende denkramen” en “vloeibare verhalen”. In juni 2015 is zijn boek Zelfregie 3.3: wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen uitgekomen, waarin deze concepten uitgebreid worden beschreven. Ga naar de NZR boeken pagina.

DialoogLab & HeldenWijzer

In het DialoogLab gebruiken we vaak de NZR HeldenWijzer om mensen te helpen een andere visie te krijgen op hun vraagstuk, dilemma of conflict.lees meer...

Kijk mee door de ogen van verschillende Helden en ontdek welke nieuwe mogelijkheden ontstaan. De HeldenWijzer richt zich op uw vermogen tot Narratieve Zelfregie. Mensen krijgen vat op hun werkelijkheid door hun verhalen over wat ze meemaken. In zo’n verhaal creëert u overzicht en samenhang. De 12 Helden helpen u zowel uw werkelijkheid beter te begrijpen als uw verhaal flexibel te houden. Er zijn altijd meer mogelijkheden dan u dacht.

De HeldenWijzer is ontwikkeld voor gebruik in de NZR-Labs, zoals in het DiallogLab, ook in het OnderwijsLab en het MediationLab, maar natuurlijk ook onze coachings, trainingen, cursussen.