Keridwen Academie


academie2-fw

De Keridwen Academie

Keridwen gaat samen met haar klanten aan de slag om hun vraagstukken met Narratieve Zelfregie aan te pakken. Er blijkt altijd meer mogelijk dan je eerst in de praktijk voor ogen had. Voor meer info: Narratieve Zelfregie

Keridwen leidt ook mensen op zelfstandig met Narratieve Zelfregie te werken. Voor mensen die bevoegd met Narratieve Zelfregie aan de slag willen, bijvoorbeeld in hun eigen professionele praktijk, is er de Keridwen Academie. De Keridwen Academie is er voor professionals als consulten/adviseurs, trainers, coaches, mediators, therapeuten, zorgverleners, docenten en public speakers. Maar ook voor individuele mensen met hun eigen persoonlijke of professionele vraagstukken.

De Keridwen Academie voor Professionals

De Keridwen Academie verzorgt diverse Open Inschrijving en Maatwerk activiteiten in Narratieve Zelfregie gericht op de deskundigheidsbevordering van specifieke doelgroepen professionals, zoals consulten/adviseurs, trainers, coaches, mediators, therapeuten, zorgverleners, etc.

U bent op zoek naar uitbreiding van uw arsenaal aan mogelijkheden en technieken om u klanten te helpen zelf hun vraagstukken adequaat aan te pakken. Narratieve Zelfregie richt zich op het vergroten van het vermogen van uw klanten tot autonomie. U maakt daarvoor gebruik van zowel het narratieve vermogen van uzelf als van uw klanten. De wijze waarop zij hun verhaal doen, vertellen u hoe ruim of beperkt hun blik op hun situatie is. Met behulp van Narratieve Zelfregie leren zij hun blikveld te vergroten en nieuwe, vaak onverwachte, mogelijkheden tot oplossing van hun vraagstuk te zien. U helpt uw klanten hun denkramen te laten dansen en hun verhalen vloeibaar te maken.

Narratief helpt u afwisselend en simultaan “inside-and-outside-the-box” uw werk te kunnen doen. Uw leert actief te werken met de film/theatermetafoor, waarin functionele empathie, narratief constructivisme, horizontaal en verticaal perspectief schakelen in perspectief en paradigma en praktische regievaardigheden een paar kernelementen zijn.

logo

U kunt bij de Keridwen Academie de bevoegdheid halen om zelfstandig Narratieve Zelfregie in uw praktijk toe te passen.
Narratieve Zelfregie workshops voor Professionals zijn veelal ook door externen geaccrediteerd. De Mediator ontvangt pe-punten van de MfN. De Coach en Supervisor ontvangt pe-punten de LVSC

keridwenpitch-2a-fw
keridwenpitch-3a-fw De Keridwen Academie voor Docenten, Trainers & Public Speakers

U bent als trainer, docent of public speaker op zoek naar professionele ontwikkeling. U weet, dat inhoud zinvol en interessant moet zijn om de aandacht vast te houden. Er zijn echter nog twee factoren die minstens zo belangrijk zijn: de vorm die u kiest om uw verhaal te vertellen en de kwaliteit van het contact dat u maakt met uw studenten.

U wilt uzelf inzetten als adequaat instrument, gericht gebruik makend van praktijkdidactische mogelijkheden en creatieve werkvormen. U wilt met gemak en plezier aan het werk door uw persoonlijkheid optimaal in te zetten.

Onderwijs & Training

Met behulp van Narratieve Zelfregie gaat u experimenteren met diverse praktijkdidactische technieken gericht op grote groepen en op kleine groepen en op 1-op-1 contacten. U leert in uw les of training effectief het als verhaal als lesvorm in te inzetten en aan te vullen met allerlei relevante creatieve werkvormen en samenwerkvormen. U leert spelen met vorm en contact om de inhoud te laten aansluiten bij de leervragen van de student of cursist. Er is uitgebreid ruimte voor regie-feedback.

Er is veel ruimte voor uw eigen voorbeelden, vragen, behoeften en de verschillende leer-, doceer- en trainingsstijlen. U gaat vooral met uw eigen praktijk aan de slag.

Presentatie & Public Speaking

Presenteren en Public Speaking zijn zeker niet hetzelfde als lesgeven. Doel, doelgroep en werkvormen kunnen behoorlijk verschillen. Echter, uitgaande van de professionaliteit van presentator en public speaker is het wel degelijk mogelijk op vergelijkbare wijze de dynamiek tussen hen en hun doelgroepen te onderzoeken en verder praktisch te ontwikkelen, opdat bezielend, betrokken, boeiend, creatief en effectief de mensen in het publiek wordt bereikt.

Masterclass Storytelling

Een bijzondere masterclass voor zowel de professionele verteller van verhalen, als voor de professionele docent, trainer, presentator en public speaker, die zijn/haar verhaal met impact willen vertellen. Maatwerk Masterclass. Doen, uitwisselen, leren. Actief schakelen in perspectief. Spelen met inhoud, vorm en relatie. One (Wo)Man Show. Elke deelnemer wordt persoonlijk geregiseerd. Elke deelnemer leert zich zelf te regisseren, in de flow.

De Keridwen Academie voor Persoonlijke Vraagstukken

lantaarnpaal2Niet alleen in het professionele leven, maar ook privé zijn we vaak net als in die oude mop op zoek naar onze sleutels onder de lantaarnpaal, terwijl wij die elders hebben verloren. Daar is het echter te donker, hier is het licht. Dat zoekt beter, maar of je daadwerkelijk ook vindt wat je zoekt…?Hoewel we dit vaak bij anderen niet slim gedrag vinden, doen we zelf iedere dag vergelijkbare dingen omdat we vastgeroest zijn in bepaalde routines. Je probeert steeds maar weer een lastig vraagstuk op te lossen volgens een denkwijze waarvan je al lang weet dat het zo nìet werkt! Volgens Keridwen’s Narratieve Zelfregie heb je op zo’n moment je denkraam vastgezet: je hebt nog maar één bepaalde manier van denken, één beperkte blikveld op de wereld, waar je niet van los kunt komen. Dat is heel menselijk, maar ook heel spijtig; er zijn nog zóveel meer denkramen mogelijk. Hoe vergroot en verbreed je je denkraam?Als je op zoekt bent naar oplossingen voor je eigen vraagstukken werkt het heel goed om de waarin je zit te beschouwen als een soort film, die je in gedachten even stop kunt zetten. Je weet, dat elke film, ook de meest realistische, slechts een klein deel van de werkelijkheid laat zien… tenzij je even uit de film stapt en actief gaat experimenteren. Dan blijkt opeens de werkelijkheid veel groter te zijn, met ook veel meer mogelijkheden.Je kijkt van verschillende kanten tegen de situatie aan. Je experimenteert met de stand van de camera om een groter deel van de werkelijkheid te zien. Je onderzoekt de gevolgen van verschillende verandering in je eigen houding en gedrag. Wellicht stuur je de film een gehele andere kant op. Tenslotte ben je in deze filmmetafoor speler, publiek en regisseur tegelijk.Keridwen organiseert zes Narratieve Zelfregie weekenden per jaar voor mensen die aan de slag willen met hun eigen vraagstukken. Elk weekeinde staat een heldenkoppel (uit De Dans van de Held) centraal. Vanuit De Dans van de Held gaan we dan ook aan de slag met Wachter & Lantaarn en Het Gordiaanse Ei. Narratieve Zelfregie helpt. Wees regisseur van je eigen situatie. Maak van een dwingend denkraam weer een dansend denkraam. Laat je gestolde verhaal weer vloeien. Voor meer info, neem gerust contact op. Ga naar contact.