NZR Diensten & Producten voor Professionals


De NZR-methode helpt professionals  vraagstukken, dilemma’s en conflicten in hun werk effectief  aan te pakken. Vooral als uw denken en handelen even vastzit, ontdektt u weer nieuwe wegen om te bewandelen – op weg naar een optimale communicatie met uw klanten, met uzelf en met uw omgeving.  De NZR richt zich primair op mensen die professioneel met mensen werken, zoals docenten, mediators, trainers en coaches, zorg- en hulpverleners, managers en bestuurders.

Herkent u dit?

-vastgezet denken en handelen. lees meer...

U probeert steeds maar weer een lastig vraagstuk (dilemma of conflict)  op te lossen volgens een denkwijze die u goed kent, maar waarvan u eigenlijk al lang weet dat het zo nìet werkt! Eerlijk gezegd, weet u het gewoonweg even niet meer. Ook als professional weet u het soms zelf   ook even niet meer – terwijl dat meestal wèl door uw klanten van u wordt verwacht of geëist.

Volgens de NZR-methode hebt u op zo’n moment uw denkraam vastgezet: u hebt nog maar één bepaalde manier van denken, één beperkte blikveld op uw werk en de wereld, waar u niet van los kunt komen. Dat is heel menselijk, maar ook heel spijtig; er zijn nog zóveel meer denkramen mogelijk. Hoe vergroot en verbreedt  u uw denkraam?

Zit u in de ‘juiste film’?

-verander de film. lees meer...

trailer regie

Vooral in de professionele hectiek van alle dag werkt het heel goed om de soms de complexe situatie waarin u zit te beschouwen als een soort film, die u in gedachten even stop kunt zetten. U weet, dat elke film, ook de meest realistische, slechts een klein deel van de werkelijkheid laat zien… tenzij u even uit de film stapt, goed waarneemt en actief gaat experimenteren. Dan blijkt opeens de werkelijkheid veel groter te zijn, met ook veel meer mogelijkheden.

Wij worden hierin graag geïnspireerd door een citaat van Einstein: Geen probleem kan worden opgelost met dezelfde wijze van denken, als waarmee het is veroorzaakt! Kortom: Vergroot uw denkraam en bewandel nieuwe wegen. De NZR-methode.

Het juiste product!

Op zo’n moment het juiste product . lees meer...

De NZR-methode nodigt u uit van verschillende kanten tegen de situatie (uw ‘film’) aan te kijken. U experimenteert met de stand van de camera om een groter deel van de werkelijkheid te zien. U onderzoekt de gevolgen van verschillende verandering in je eigen houding en gedrag. Wellicht stuurt u de film een gehele andere kant op. Tenslotte bent u in deze filmmetafoor speler, publiek en regisseur tegelijk.

Zie ook onze trailer!

Met de NZR-methode  kunt u buiten de kaders treden, vastgeroeste, niet-functionele patronen doorbreken en alternatieve scripts onderzoeken. Einstein zei immers al, dat na vele herhalingen van hetzelfde, je niet kunt verwachten dat de een volgende keer opeens iets heel anders oplevert! Verbeter uw “film” met Keridwen’s Narratieve Zelfregie

De NZR-methode is geen kookrecept, met een stappenplan en vaste procedures. Keridwen helpt haar klanten om zelf de regie te pakken. Keridwen wijst de weg en leert hen zichzelf te regisseren. Deze klanten te durven (weer) dwalen, nieuwsgierig te zijn, een groter deel van de werkelijkheid te verkennen en nieuwe wegen te vinden.

Zie ook onze pitch!

NZR-diensten en producten voor professionals, ten behoeve van mens, organisatie en maatschappij:

 • NZR-Lab Specials: NZR DialoogLab, NZR OnderwijsLab en NZR MediationLab.
 • Thematische NZR Labs, zoals Verkeersveiligheid, Zorgdilemma’s, Conflictregie, etc. Ook in maatwerk voor úw thema!
 • NZR-lezingen, over de NZR zelf, maar ook over relevante actuele  tNZR thema’s, zoals: wat verandering met mensen en organisatiesdoet, en hoe je daar goed mee om kunt gaan.  Speels, serieus en effectief.
 • NZR Coaching, onder meer  van docenten, mediators, trainers, coaches, transitie managers & bestuurders
 • De NZR Academie: acreditering

Ga direct door naar ons diensten en producten overzicht en toelichting

Begeleiding

Drs Marcel van der Pol. lees meer...

Marcel van der Pol is onder meer consultant, docent, trainer/coach, mediator, regisseur creatief & kritisch denken, regisseur professional performance en theatermaker. Hij combineert zijn wetenschappelijke achtergrond met zijn theaterpassie om professionals en organisaties te helpen hun vaste patronen los te laten, andere perspectieven te kiezen en nieuwe inzichten te ontdekken. Marcel is een enthousiast, deskundig en motiverende public speaker (StandUp Lezingen) en verteller van verhalen op (internationale) symposia, seminars, als onder deel van lessen en colleges, en in company. Meer over Marcel…

Meer weten? 

Ga naar: contact.

Disclaimer

Keridwen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het (onjuist) toepassen van de NZR-methode in de dagelijkse praktijk. Alleen als het gebruik is getraind onder begeleiding van Keridwen of haar erkende representanten zal Keridwen ook de noodzakelijke nazorg bieden.

 

Portfolio


Keridwen heeft samen met haar klanten uiteenlopende vraagstukken met behulp van Narratieve Zelfregie aangepakt, zoals op het gebied van:

 • Als u het als professional zelf ook even niet meer weet, terwijl dat wel van u wordt verwacht of geëist? Wat doet u dan? Hoe blijft u effectief en professioneel?
 • Deskundigheidsbevordering docenten en trainers: bezielend, boeiend en betrokken lesgeven.
 • Deskundigheidsbevordering mediators: creativiteit en narrativiteit voor duurzame conflictoplossingen.
 • Deskundigheidsbevordering coaches: narratief creatief begeleiden.
 • Deskundigheidsbevordering managers & bestuurders: narrativiteit en creativiteit in transities.
 • Diversiteit en cultuurproblemen
 • Samenwerking voor teams en organisatie
 • Samenwerking in de keten.
 • Strategieontwikkeling voor product, dienst en bedrijf.
 • Evaluatie van complexe beleidsprojecten.
 • Conflicten en mediation, zowel zakelijk of werkgerelateerd als privé.
 • Professional-coaching
 • Management development.
 • Deskundigheidsbevordering docenten, trainers en inleiders/sprekers

Zie voor aanvullende voorbeelden ook: