Overzicht NZR Diensten & Producten


 


NB Al onze diensten en producten zijn thema & klantgericht, actueel en maatwerk. Vraag naar de mogelijkheden voor uw specifieke wensen. Ga naar contact

# NZR-StandUp Lezingen.

Speels van vorm, serieus in inhoud, verrassend in opbrengst. Hierin komen plezier en inzicht samen.

Een paar actuele voorbeelden:

lees meer...


*StandUp Lezing #1: Het DNA van gedragsverandering.

Mensen vinden veranderingen vaak lastig. Nieuwe situaties worden vaak ervaren als onzeker, onduidelijk en onvoorspelbaar. Mensen maken hun eigen verhaal (narratief) om weer greep op hun werkelijkheid te krijgen. De NZR-methode grijpt aan op dat vermogen van mensen. In NZR StandUp lezingen gaat Marcel van der Pol in op wat (soms zeer ingrijpende) veranderingen voor mensen betekent. Hij vertelt en speelt met voorbeelden. Hij improviseert. Hij zet hierbij ook zijn eigen ervaringen bij in. Hij zoekt de dialoog met de zaal. Samen op zoek naar nieuwe goedwerkende verhalen (narratieven).  Een NZR StandUp  maakt verandering lichter en grappig, speels en serieus tegelijk

*StandUp Lezing #2: Organisatie en Maatschappij in Transitie

Voor managers, bestuurders en politici. De kern van elke organisatie (van bedrijf, tot instelling tot overheid en maatschappij bestaat uit mensen. Mensen willen niet graag veranderd worden, maar veeal wel bereid zelf in beweging te komen en te veranderen. Daar kunt u optimaal gebruik van maken. Ga met hen de dialoog aan. Wat is hun verhaal rondom een belangrijke transitie?  Ga samen met hen mee op op reis van Toen naar Straks. Iedereen is in een Verandering ook Narratief Zelfregisseur. Maak daar constructief gebruik van. Ontmoet ze in hun verhaal en reis samen verder.

Voor informatie en boekingen: contact

 

# NZR-DialoogLab.

Bij gevoelige en heikele onderwerpen: van gestolde verhalen naar een constructieve dialoog.

lees meer...

Kies voor een andere aanpak voor Vraagstukken, Dilemma’s en (potentiële) Conflicten. Het DialoogLab: speelse vorm, serieuze inhoud, verrassende opbrengst. U hebt meer constructieve invloed dan u wellicht denkt. Denk mee, praat mee, doe mee. Experimenteren, leren en toepassen.

Een DialoogLab bestaat uit Maatwerk-combi’s van Lezing, workshop en voorstelling. Mede afhankelijk van thema of onderwerp en wensen. Wij  hebben ervaring in de toepassing op uiteenlopende thema’s op allerlei plekken, zoals…

  • In de wijken, over vluchtelingen & immigranten, of culturele verschillen, of armoede en zelfstandigheid…..
  • Binnen en tussen organisaties, over gevolgen van mensen en hun keuzes ten aanzien van veranderingen en transities.
  • Met professionals over wat te doen als zij het zelf (professioneel) ook even niet meer weten, terwijl dat wel van hen wordt verwacht of zelfs geëist!
     

Een NZR-DialoogLab wordt verzorgd door de Truebadoors, prachtige samenwerking tussen Parisa Amin (Vreemd Volk) en Marcel van der Pol (Keridwen).

Een paar voorbeelden. Vraag naar inhoud en mogelijkheden!

  • NZR-DialoogLab Verkeer
  • NZR-DialoogLab Zorg
  • NZR-DialoogLab Transities
  • NZR-DialoogLab Conflictregie (als voorbeeld is deze hieronder toegelicht:)

* NZR-DialoogLab Conflictregie.

De weg uit een conflict begint met het ontstollen van verhalen.

lees meer...

Elke strijdende partij heeft zijn of haar eigen verhaal, een eigen versie van de werkelijkheid. Soms lijken die verhalen elkaar dermate uit te sluiten, dat definitieve escalatie onvermijdelijk lijkt.  De NZR-Conflictregisseur onderzoekt samen met de strijdende partijen de verschillende verhalen en de mogelijkheden om de verhalen op elkaar af te stemmen. Wellicht ontstaat er ondanks alles toch een nieuw gezamenlijk verhaal. NZR-Conflictregie sluit op voorhand geen enkel resultaat uit. Wij blijven voortdurend open staan. Wij zien altijd wel weer een ander perspectief met nieuwe mogelijkheden.

De NZR-DialoogLab Conflictregie is in strikte zin geen MfN-Mediation, maar veel meer een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe, duurzame verhalen, waarin alle partijen zich kunnen vinden. Wij maken nadrukkelijk wel gebruik van onze erkende mediationvaardigheden, maar dan geïntegreerd in de Keridwen NZR-methode. Bovendien houden wij ons altijd aan onze mediatorsgelofte van vertrouwelijkheid, neutraliteit en onafhanklijkheid.

Voor informatie en boekingen: contact

 

# NZR-OnderwijsLab.

Voor docenten: lesgeven als een pijl dóór de roos.

lees meer...

Voor docenten, van basisonderwijs tot hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs:

Het OnderwijsLab bevat workshops in Praktijkdidactiek om (weer) bezielend, betrokken en boeiend les te geven met verhalen en theatertechnieken. Gebruik uzelf als uw beste lesinstrument. Vertel  lesverhalen die beklijven, die schuren, die uitlokken tot anders denken en nieuwe inzichten geven.

Voor informatie en boekingen: contact

# NZR-MediationLab.

Voor Mediators: NZR-mediation, een andere benadering met verrassend effect.

lees meer...

Maak als Mediator opgeleid tot NZR-Conflictregisseur gebruik van het enorme narratieve vermogen van conflictpartijen om samen een nieuw verhaal te maken voor een duurzame oplossing. Met naast de klassieke Narratieve Mediation de NZR-methode in Mediation.  Narratief, Creatief, Kritisch, Zelfreflectief.

Workshops van Keridwen komen in aanmerking voor NfM pe-punten.

Voor informatie en boekingen: contact

# NZR-coaching.

Voor mensen, die professioneel met mensen werken: persoonlijk / professioneel, telecoaching, wandelcoaching.

lees meer...

Mensen, die Professioneel met Mensen werken,. zoals Docenten (van B.O. tot H.O.), Trainers, Coaches, Mediators, Buurtbemiddelaars, Zorgverleners, Hulpverleners, Managers, Politici, Bestuurders.

Voor u is er nu de KNZR-coaching. Zoekt u een vertrouwde, creatief maar kritische sparringspartner? Iemand die ook meeneemt buiten de platgetreden denkpaden? Vraag naar de mogelijkheden! Koffie-gesprekken. coachwandelingen, auto/ov-coaching.

Wij coachen professionals overal ter wereld. Via telefoon, mail, internet, etc. NB Denk daarbij eens aan de NZR-strippenkaart.

Voor informatie en boekingen: contact

# De NZR-Academie

Gecertificeerd werken met de NZR-methode.

lees meer...

Meer weten over de opleiding tot gecertificeerd NZR-professional? Voor vragen, wensen en mogelijkheden; neem contact op via contact

Voor informatie en boekingen: contact