De NZR-methode  • Wat is de NZR-methode?

De NZR-methode helpt professionals vraagstukken, dilemma’s en conflicten in hun werk effectief  aan te pakken. Vooral als uw denken en handelen even vastzit, ontdektt u weer nieuwe wegen om te bewandelen – op weg naar een optimale communicatie met uw klanten, met uzelf en met uw omgeving.

Voor wie is de NZR-methode?

De NZR-methode richt zich primair op mensen die professioneel met mensen werken. Enige concrete voorbeelden: Docenten, Mediators, Zorg/Hulpverleners.

lees meer...

  • Docenten. Bezielend, betrokken en boeiend lesgeven begint met een relevant aansprekend verhaal dat boeiend wordt verteld. De kunst en de kunde van het didactisch optimaal werken met en vertellen van verhalen in de onderwijspraktijk leert u in het NZR OnderwijsLab.
  • Mediators en Conflictbegeleiders. Meestal hebben conflictpartijen elk hun geheel eigen versie van de werkelijkheid. Soms lijken die versies  elkaar dermate uit te sluiten, dat definitieve escalatie onvermijdelijk lijkt. Dan onstaan er zgn. ‘gestolde verhalen of narratieven.  De kunst en de kunde het effectief en duurzaam oplossend werken met gestolde verhalen/narratieven, leert u in het NZR MediationLab
  • Zorg- en hulpverleners. Het lijkt er vaak op dat zorg- of hulpverlener en hun cliënten op hetzelfde spoor zitten en een goed  en helder gesprek voeren. In werkelijkheid leven beiden echter in een geheel eigen belevingswereld. Kortom, twee zielen, méér gedachten. De kunst en de kunde van het zich narratief verbinden met de ander en heldere gesprekken te voeren leert u in het NZR DialoogLab.

De theoretische basis: Narratieve Zelfregie

De NZR-methode is gebaseerd op de theorie van de Narratieve Zelfregie, ontwikkeld door Marcel van der Pol, Keridwen.

lees meer...

De Narratieve Zelfregie gaat over het verhalende of narratieve vermogen van de mens. Wij krijgen voornamelijk vat en invloed  op onze werkelijkheid door de verhalen die wij daarover maken en aan onszelf en anderen vertellen. In het vertellen geven wij structuur en betekenis aan datgene wat wij meemaken. Er ontstaat samenhang en overzicht. Ons narratieve vermogen kunnen wij  actief gebruiken om adequaat en effectief om te gaan met allerlei vraagstukken, dilemma’s en conflicten in onze (professionele) werkelijkheid: de NZR-methode.

De toepassing: NZR-methode

De vertaling van theorie naar praktische methode.

lees meer...

De NZR-methode helpt mensen hun actuele werkelijkheid te onderzoeken, te begrijpen zo nodig bij te stellen. Professionals kunnen tevens leren lgens deze zelf weer adequaat en effectief in te zetten ten behoeve  van hun klanten.
De NZR-methode is een praktische, beproefde methode om allerlei vraagstukken, dilemma’s en conflicten aan te pakken, in werk, professie en privé.
De NZR-methode probeert niet om mensen te veranderen, noch hun werkelijkheid of de wereld om hen heen. De NZR-methode grijpt aan op uw perspectief op de werkelijkheid.
De NZR-methode maakt niet gebruik van stappenplannen of bullit lists, maar stimuleert vooral het zelfstandig denken, creatief èn kritisch.

Hoe werkt de NZR-methode?

Werken met de actuele verhalen of narratieven uit uw praktijk, van vraagstuk, dilemma of conflct naar oplossing.

lees meer...

 
De NZR-methode begint bij het ‘verhaal’ dat u vertelt over uw actuele  werkelijkheid: wat u hierover vindt of wat u hebt meegemaakt.
Het werken met verhalen -van het verzamelen of schrijven tot het beluisteren, onderzoeken en (her-) vertellen- is zo ongeveer de oudste vorm van menselijk leren. Het is ook een van de meest basale manieren om vat te krijgen op de werkelijkheid. Het verhaal helpt u om samenhang te zien, overzicht te krijgen en betekenis te ontdekken in de werkelijkheid om u heen. “Dus daarom gebeurt er wat er gebeurt. Nu begrijp ik het.”
Uw verhalende (of narratieve) vermogen biedt u een enorme potentie om (professioneel) optimaal te functioneren en vooruit te komen.
De grote valkuil is om uw eigen verhaal te bevriezen of zelfs te laten stollen, waardoor er gesloten bubbles, vastgeroeste frames of  dwingende denkramen ontstaan, die anders denken uitsluiten.
De NZR-methode helpt het verhaal weer vloeibaar te maken, in beweging, open voor input van buiten, zodat u weer optimaal functioneert.
De NZR-methode is een krachtig , effectief en zinvol professioneel instrument voor mensen die professioneel met mensen werken.

Wat zijn karakteristieke kenmerken?

Belangrijke verhaalniveaus en essentiële vaardigheden.

lees meer...

De NZR-methode gaat uit van uw ‘verhaal’ (narratief) over uw actuele situaties en ervaringen met een vraagstuk, dilemma of conflict, en hoe u daarmee omgaat.
Met de NZR pakt u uw  vraagstuk, dilemma of conflict (het verhaal dat u dsaarover vertelt) aan op meer niveaus en met verschillende NZR-vaardigheden.
Niveaus waarop u uw vraagstuk, dilemma of conflict aanpakt:
  • Aan de oppervlakteU onderzoekt datgene van uw verhaal dat direct waarneembaar is: feiten, gebeurtenissen, acties, waarnemingen, etc. U schakelt regelmatig van perspectief en experimenteert met mogelijkheden.
  • In de onderstromen. U onderzoekt de meer verborgen delen van uw verhaal, dus wat niet wordt verteld of getoond, maar er nadrukkelijk wel is: wat wordt gedacht en gevoeld, verwacht en gewenst. U schakelt regelmatig in perspectief en in niveau.
  • Op de bovenstroom. U vertaalt wat u hebt ontdekt en geleerd naar de positie van de regisseur. Hoe kunt u uzelf en de situatie zó regisseren dat uw vraagstuk, dilemma of conflict wordt beantwoord cq opgelost. [Regisseren’ betekent hier ‘constructief beïnvloeden’, alsof u een film regisseert, waarin u zelf actief meespeelt.
Vaardigheden, waarmee u uw vraagstuk, dilemma of conflict aanpakt:
  •  Contextuele Empathie. De vaardigheid om u actief te kunnen verplaatsen in anderen in uw situatie: hun positie, rol en betrokkenheid (zonder dat u het direct met hen eens behoeft te zijn!). Dit is tevens de vaardigheid om actief te kunnen schakelen tussen en binnen de de verschillende niveaus.
  • Narratief-Strategische Communicatie. De vaardigheid om te reflecteren op uw vraagstuk, dilemma of conflict zelf, op uw contextueel empathische ervaringen daarbij en om daarover probleemoplossend te communiceren.
  • Meta-Zelfregie. De vaardigheid om een vraagstuk, dilemma of conflict te regisseren als ware het een film, waarin u zelf actief meespeelt. Als Meta-Zelfregisseur bent van deze film ‘acteur’, ‘publiek’ en ‘regisseur’ tegelijk.

Wilt u meer weten?

lees meer...

Over de NZR-methode. Over ontwikkelingen. Over wat wij nu al direct voor u kunnen betekenen.

Voor een oriënterend gesprek of StandUp NZR-lezing. Of om direct aan de slag te gaan.

Neem gerust contact met ons op. Welkom!

Keridwen, Marcel van der Pol.

Mail: marcel@keridwen.nl. Telefoon: 06 506 802 13

Of maak gebruik van ons contactformulier