Narratieve Zelfregie in Mediation


Voor Mediators en conflictbegeleiders.
PE erkend door MfN: pe-punten, cat 1a.

 

Toelichting
Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid en baseert zijn of haar gedrag ook op die constructie van de werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift en op die manier ontstaat er ruimte voor ander (conflictvrij) gedrag.

In deze workshop gaan we met een tweetal complementaire narratieve tools aan de slag: (1) gebaseerd op Narrative Mediation, a new Approach to Conflict Resolution – Winslade & Monk) en (2) gebaseerd op Zelfregie 3.3: Wachter & Lantaarn, praktische narratieve vaardigheden als tool voor in de mediationpraktijk – Marcel van der Pol.

Uitgangspunt voor deze workshop is, dat er geen één waarheid bestaat, maar dat er wel verschillende verhalen zijn; dat er geen gelijk bestaat, maar dat er verschillende perspectieven en paradigmata bestaan. Wil je een conflict effectief en duurzaam kunnen oplossen, dan is er een andere wijze van denken nodig, dan waarmee het conflict is ontstaan.

    • Monk & Winslade bieden een een analytische benadering. Stap voor stap wordt het dominante discours (een verhaal waarin beide partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan) gedeconstrueerd (kortom: afgebroken) en vervangen door een gezamenlijk geconstrueerd nieuw verhaal, waarin beide partijen tot hun recht komen.
    • Keridwen biedt een praktische associatieve benadering. Verhalen en verteltechnieken worden toegepast om partijen de ruimte te bieden hun oude verhaal los te laten en nieuwe (conflictvrije) verhalen te maken. (Alvast ter inspiratie: Links naar # trailer, # pitch en # boek)

Begeleiding
Marcel van der Pol is onder meer mediator (opgeleid bij de Merlijn Groep, Nuland) conflictcoach, regisseur creatief & kritisch denken, regisseur professional performance en theatermaker. Hij combineert zijn wetenschappelijke achtergrond met zijn theaterpassie om mensen en organisaties te helpen hun vaste patronen los te laten, andere perspectieven te kiezen en nieuwe inzichten te ontdekken.