Boek over Narratieve Zelfregie


 Juni 2015 (in Full Colour!) is bij Keridwen verschenen: Keridwen3

Zelfregie 3.3 – wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen

door Marcel van der Pol

verkochte boeken:

Kopen bij Keridwen

Gedifferentieerd aanbod!

  • euro 29,90 – Zelfregie 3.3 (hardcopy boek)
  • euro 61,50 – Zelfregie 3.3 (hardcopy boek) + 1 uur gerichte consult (speciale aanbieding!)

NB. Prijzen zijn incl BTW en excl eventuele verzendkosten. Informatie en bestellen via het contactformulier.

Kopen via andere sites:

#1 Managementboek.nl      #2 Creatief Denken Online    #3 Kirjaboek     #4 Bol.com

Het boek is uiteraard ook te verkrijgen via de reguliere boekhandel. In alle gevallen veel leesplezier!

Samenvatting

Zelfregie 3.3 is gebaseerd op het gegeven, dat mensen altijd slechts een deel van hun werkelijkheid (persoonlijk en professioneel) waarnemen en vervolgens betekenis aan hun beleving van die werkelijkheid geven in de verhalen die zij erover vertellen.

Verhalen kunnen altijd worden veranderd. Zowel uw verhalen over uw beleving van de werkelijkheid, als het concreet acteren in het hier-en-nu kunt u regisseren. Vaste patronen kunt u leren los te laten. Denkramen kunt u variëren om andere delen van de werkelijkheid waar te nemen en van betekenis te voorzien.

‘Zelfregie 3.3 – wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen’ betekent voor u en uw organisatie dat u nieuwe werkelijkheden kunt creëren met nieuwe mogelijkheden.

Om een indruk te krijgen hier  alvast 2 pdf-tìpjes van de sluier: (1) deel inleiding  & (2) Voorbeeld van Return on Investment

Zelfregie 3.3 – wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen betekent voor dat u nieuwe werkelijkheden kunt creëren met nieuwe mogelijkheden. In het boek wordt Zelfregie 3.3 opgebouwd vanuit drie verschillende invalshoeken:

  • Zelfregie 3.3: De dans van de held richt zich daarbij primair op het veranderen en vergroten van uw denkraam (de wijze waarop u naar de wereld kijkt): vaste patronen worden losgeschud, u onderzoekt andere perspectieven op uw werkelijkheid met hulp van uw eigen twaalf helden.
  • Zelfregie 3.3: Wachter & Lantaarn richt zich daarbij primair op het verhaal dat u over uw werkelijkheid vertelt: hoe u uw werkelijkheid beleeft, hoe u deze weergeeft in uw verhalen en hoe u nieuwe verhalen over de werkelijkheid kunt creëren, met alle nieuwe mogelijkheden van dien.
  • Zelfregie 3.3 Het Gordiaanse ei richt zich daarbij primair op het praktisch toepassen van de mogelijkheden van nieuwe denkramen met nieuwe verhalen in uw dagelijkse praktijk: u onderzoekt wat het betekent om in een nieuwe werkelijkheid te acteren in relatie tot de wereld om u heen, indien nodig stuurt u uzelf en uw (professionele context) bij.

NB. Voor verdere verdieping in het werken met denkramen is het boek De dans van de held (2007) eveneens nog bij Keridwen te verkrijgen. (volg de link).

Toelichting op het schrijven van het boek

Het is alweer zo’n acht jaar geleden dat De dans van  de held, schakelen in perspectief en paradigma uitkwam. In die acht jaren heb ik met De dans van de held veel ervaring opgedaan bij allerlei klanten, van commerciële bedrijven tot non-profit organisaties en van professionals tot privé personen. Er kwamen de meest uiteenlopende vragen binnen, die allemaal als kern hadden: de wens om vaste patronen los te laten en nieuwe zinvolle perspectieven te ontwikkelen voor vigerende vraagstukken en problemen. De dans van de held biedt op onorthodoxe en laagdrempelige wijze adequate hulp om deze wens te realiseren.

Deze acht jaar heeft voor veel bijzondere ervaringen en voor aanvullende inzichten en ideeën gezorgd. De vraagstukken, waarvoor bij Keridwen om ondersteuning worden gevraagd blijven divers en intrigerend, variërend van vraagstukken op het gebied van strategische bedrijfsontwikkeling, innovatie en creativiteit, beleidsontwikkeling en -uitvoering, management en leiderschap, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling tot professionalisering van  onder meer mediators, docenten, consultants, coaches, managers en bestuurders.

Het kon ook bijna niet anders of De dans van de held heeft zich in de loop van deze tijd verder ontwikkeld, verdiept en uitgebreid. Inmiddels is De dans van de held opgenomen als focus in Zelfregie 3.3 – wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen. Naast De dans van de held bestaat Zelfregie 3.3 uit Wachter & Lantaarn en Het Gordiaanse ei.

Zelfregie 3.3 is gebaseerd op het gegeven, dat mensen altijd slechts een deel van hun werkelijkheid (persoonlijk en professioneel) waarnemen en vervolgens betekenis aan hun beleving van die werkelijkheid geven in de verhalen die zij erover vertellen. Verhalen kunnen altijd worden veranderd. Zowel uw verhalen over uw beleving van de werkelijkheid, als het concreet acteren in het hier-en-nu kunt u regisseren. Vaste patronen kunt u leren los te laten. Denkramen kunt u variëren om andere delen van de werkelijkheid waar te nemen en van betekenis te voorzien.

MailKeridwen