De Dans van de Held – Introductiespelzf33_dhWelkom bij het Introductiespel voor Narratieve Zelfregie: De Dans van de Held!

Deze dans van de held op internet is een kennismakingsspel van Keridwen, metafoor voor en ontdekkingsreis naar eigen mogelijkheden, keuzes en beslissingen.

In dit spel raak je vertrouwd met twaalf heel verschillende helden en heldinnen. Elke held krijgt de opdracht zijn of haar draak te verslaan. Dat alle helden hiertoe in staat zijn, staat buiten kijf. Het gaat erom dat jij ontdekt hoe zij hun draak verslaan. En vergelijkt met hoe jijzelf dat zou doen.

Beslis zelf met welke helden je op avontuur wilt. Versla de draken en vergelijk de helden. En weet dat jijzelf al die helden in je hebt.

 

Sproken zijn meer dan waar: niet omdat ze ons vertellen dat draken bestaan, maar omdat ze ons vertellen dat draken verslagen kunnen worden.”- G.K. Chesterton

Welkom in Keridwen’s Narratieve Zelfregie: De dans van de held. Klik op de afbeelding hieronder … en ga op weg  …  

>>  Voor de Engelse versie: English


>>  Voor de Engelse versie: English

N.B. Dit IntroSpel is ontwikkeld als aanvulling op Keridwen’s  ‘De dans van de held’. Hierbij leer je om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en aan te pakken. Stap uit je vaste denk- en doe-patroon en ontdek nieuwe mogelijkheden. Het woord ‘dans’ in ‘De dans van de held’ staat voor in beweging blijven, voor vrijheid om te experimenteren en om elke keer als jij dat wilt op weg te gaan met een andere held.