Marcel van der Pol


drs Marcel van der Pol.

Oprichter Eigenaar Keridwen; Ontwikkelaar NZR-methode.

Zo’n 30 jaar ervaring in mijn werkveld, waarvan 21 jaar bij Keridwen.

Marcel over Marcel

profiel en passie

lees meer...

Ik houd van reizen. Ik houd ervan om samen met Brigit de wereld te verkennen. Ik vind het heerlijk om samen mooie (wandel-) tochten te maken door de natuur, en om kennen s te maken hoe andere mensen leven. 
Ik las eens van dezelfde schrijver twee boeken. In het ene boek volgde hij iemand die vanuit hier de wereld in trok. In het tweede boek volgde hij juist iemand van buiten Europa, die hier op bezoek was. De schrijver probeerde oprecht door de ogen van mensen te kijken, die een onbekende wereld betraden.. zij hier en wij daar. En dat in een tijd dat men nauwelijks nog wist hoe de wereld eruit zag. 
Fascinerend en inspirerend.
Deze boeken hebben mijn interesse voor hoe andere mensen denken en doen enorm gestimuleerd. Wat kan de ontmoeting tussen onze verschillende  kennis en zienswijze ons allebei opleveren? 
Daarom ook het reizen,  in Europa, naar Amerika, Afrika, Midden-Amerika, Australië, New Zeeland…
Daarom ook de nieuwsgierige uitstappen vanuit mijn studie biologie naar andere vakgebieden, als geneeskunde, psychologie en pedagogiek. Daarom ook het verkennen en met plezier uitoefenen  van verschillende beroepen, als bioloog, docent, trainer/coach, mediator, performer/regisseur…
Van elke reis en ervaring ben ik met verhalen  thuisgekomen.  Intrigerende verhalen van mij zelf en van anderen. Steeds weer kijken door een andere bril en denken vanuit een ander denkraam. Je kunt verhalen vertellen. Je kunt ze verwerken in een voorstelling. Ik gebruik ze bovenal in mijn werk als trainer/coach en mediator. Verhalen vormen een geweldig instrument om in alle rust van perspectief te wisselen en kennis te maken hoe anderen denken, voelen en doen.
 
Mijn eigen eerste ervaringen buiten Europa waren in Afrika, van Ghana tot Kenia en Tanzania en later Namibië, Zambia, Botswana, en Zuid-Afrika. Afrika, het continent met zoveel verschillende verhalende culturen. Zeer inspirerend (en bruikbaar!) vond ik de traditie van de dilemma-verhalen: de veiligheid van de virtuele wereld van een verhaal gebruiken om grote meningsverschillen uit te wisselen en lastige ddilemma’s aan te gaan. Verassend hoe mensen, felle tegenstanders van elkaar in de reéle wereld,  in de vírtuele van het verhaal bereid blijken met elkaar in gesprek te gaan.
In Midden-Amerika (Nicaragua, Costa Rica) werd ik vooral geconfronteerd met de rauwe erfenis van een burgeroorlog, maar ook met optimische ideeën en verhalen.
In Australië ervoer ik een heel andere kant van verhalen. Aboriginal verhalen, waarin tijd niet bestaat. Toen is nu. De schepping van de wereld is vandaag. Verhalen beschrijven de schepping. Als je ze goed (letterlijk!)  kent, helpen ze je om te overleven en je weg te vinden in een onherberzaam landschap.
In Nieuw-Zeeland luisterde ik naar de kleurrijke verhalen van Maori’s, waarin het strijdlustige verleden vaak in doorklonk, en die ook nu nog worden gebruikt om de standvastigheid van bezoekers te testen.
Laat ik niet de reizen door ons eigen Europa vergeten, waar ik werd geraakt, door onze eigen voorgeschiedenis, die o verschillende plekken regelmatig net weer anders bleek te worden beleefd, ook als je slechts een paar kilometer verder reisde.  Ik ben vooral gaan houden van joodse verhalen, met hun humor, hun wijsheid en hun worstelling met de wereld rondom.
Misschien is dat wel mijn grootste passie: nieuwsgierig zijn, op ontdekking gaan, ook buiten de gebaande paden, en mijn ervaringen, inzichten en andere  ontdekkingen, steeds weer te vertalen naar een goed verhaal, dat mensen  werkelijk meeneemt naar een ander perspectief op hun vraagstukken, dilemma’s en conflicten, en van daaruit naar een adequate aanpak. Dat ben ik inmiddels Narratieve Zelfregie gaan noemen.
Opleiding en achtergrond

Van docent en coach tot mediator en theatermaker, tot ontwikkelaar van de NZR-methode

lees meer...

Mijn achtergrond is de (gedrags-) biologie. Echter na mijn studie aan de Universitiet van Groningen ben ik mij stap voor stap gaan bekwamen en ook actief geworden op diverse andere terreinen, zoals Lesgeven aan docenten, Mediation, Training & Coaching. Ik ben  vooral een verteller van en werker met verhalen. Ik gebruik het narratieve vermogen (het vermogen tot het maken en vertellen van verhalen) van mensen in al mijn werk, van mediation tot lesgeven, tot DialoogLab. Ik begeleid mensen en organisaties met mijjn NZR-methode in het verbreden van hun blikveld om hun vragen, dilemma’s en conflicten adequaat aan te pakken. Om adequaat en effectief vraagstukken, dilemma’s en conflicten aan te pakken kan het enorm helpen van perspectief en paradigma te wisselen. Kijk ook eens buiten de platgetreden paden van denken en doen. Stap buiten de kaders (‘outside-the-box’). Daar zijn vaak meer oplossingen en antwoorden te vinden dan je had verwacht. Kortom… Vergroot uw Denkraam met de NZR-methode.  Speels van vorm, serieus in inhoud en verrassend qua opbrengst.

Bedrijfsfocus

Ik heb zo’n dertig jaar ervaring, in binnen- en buitenland (o.m. Europa en Afrika). De tijd is gekomen dat ik mijn kennis en ervaring, mijn inzichten en vaardigheden, mijn werkwijze en verhalen wil doorgeven aan mijn collega professionals, aan mensen die professioneel met mensen werken. Ik heb al dat ik wil doorgeven samengevoegd in de Narratieve Zelfregie en praktisch gemaakt in de NZR-methode.

lees meer...

Ik richt mij op het bevorderen en ontwikkelen van deskundigheid en vaardigheid van professionals in het adequaat omgaan met de belevingswerelden van hun klanten – vooral als zij het zelf ook even niet meer weten, terwijl dat vaak van hen wordt verwacht of geëist…

Ik wil daarnaast beslist ook zelf met mijn eigen voeten in de klei blijven staan. Vandaar dat ik actief mensen en organisaties in verandering en transitie blijf begeleiden en ondersteunen.

Verhalen & metaforen zal ik blijven vertellen, spelen en regisseren. Ik blijf ermee werken op alle terreinen van mijn expertise. Ook voor u! Welkom! mail: marcel@keridwen.nl, telefoon: 06 506 802 13, of gebruik het contactformulier.

Trefwoorden

Wat u van mij kunt verwachten

lees meer...

Groen/witte denkstijl; NZR-methode; maatwerk;  creatief & kritisch sparren; professionaliseren & ontwikkelen [ook buíten de gebaande paden!]; open voor diversiteit & ànders denkenden; nieuwe perspectieven & uiteenlopende denkramen; verbeelding, verhalen & metaforen; schrijven, spelen & regisseren; DialoogLab, Contextuele Empathie, Narratief Strategische Communicatie, Meta-Regie.

Slider2-Keridwen