Over Marcel van der Pol


drs Marcel van der Pol.

Oprichter Eigenaar Keridwen; Ontwikkelaar NZR-Methode. Zo’n 30 jaar ervaring in mijn werkveld, waarvan 21 jaarr bij Keridwen.

Trefwoorden: Groen/Witte Denkstijl; NZR-methode; Maatwerk; Creatief & Kritisch Sparren; Professionaliseren & Ontwikkelen [ook buíten de gebaande paden!]; Open voor Diversiteit en Andersdenkenden; Nieuwe Perspectieven & Andere Denkramen; Verbeelding, Verhalen & Metaforen; Schrijven, Spelen en Regisseren; DialoogLab, Contextuele Empathie, Narratief Strategische Communicatie, Meta-Regie.

Mijn achtergrond is de (gedrags-) biologie. Echter na mijn studie aan de R.U.G. ben ik stap voor dstap ook actief geworden op diverse andere terreinen, als Lesgeven, Mediation, Training & Coaching en het Theater (Performer & Regisseur) . Ik ben  vooral een verteller van en werker met verhalen. Ik gebruik het narratieve vermogen van mensen in al mijn werk, van mediation tot lesgeven, tot DaialoogLab. Ik begeleid mensen en organisaties met mijjn NZR-methode in het verbreden van hun blikveld om hun vragen, dilemma’s en conflicten adequaat aan te pakken. Om adequaat en effectief Vraagstukken, Dilemma’s of Conflicten aan te pakken kan het enorm helpen van perspectief en paradigma te wisselen. Kijk ook eens buiten de platgetreden paden van denken en doen. Stap buiten de kaders. Daar zijn vaak meer oplossingen en antwoorden te vinden dan je had verwacht. Kortom… Vergroot uw Denkraam met de NZR-methode.  Speels van vorm, serieus in inhoud en effectief qua opbrengst.

Ik heb hiermee  zo’n dertig jaar ervaring, in binnen- en buitenland (Europa en Afrika).

Ik richt mij primair op Professionals, op het overdragen van kennis, deskundigheid en ervaring (Keridwen Academie). Ik wil daarnaast beslist met mijn beide voetenn in de klei blijven staan. Vandaar dat ik actief blijf werken met mensen en organisaties in verandering en transitie. Ik blijf verhalen vertellen, spelen en regisseren. IK blijf verhalen & metaforen met mijn expertise inzetten voor iedereen om te helpen hun Denkramen te Vergroten. Ook voor u! Welkom! mail: marcel@keridwen.nl, telefoon: 06 506 802 13, of gebruik het contactformulier.

Slider2-Keridwen