NZR – Wachter & LantaarnNarratieve Zelfregie

Narratieve Zelfregie berust op drie in elkaar grijpende basismethodieken. In de praktijk worden daaraan allerlei relevante en in de praktijk bewezen methoden en technieken toegevoegd. Keridwen werkt eclectisch. Al het werk is maatwerk. Lees meer…

– Wachter & Lantaarn

Uw verhaal centraal

In Wachter & Lantaarn staat uw verhaal centraal. U onderzoekt hoe u altijd over de wereld om u heen vertelt, hoe u deze beleeft. Dat is uw versie van de werkelijkheid. Uw denkraam.
Uiteraard is een denkraam per definitie begrensd. Met behulp van Wachter & Lantaarn zoekt u de grenzen van uw denkraam op. U onderzoekt wat buiten uw denkraam mogelijk is om uw vraagstuk op te lossen.

In Wachter & Lantaarn richt u zich op de manier waarop u uw verhalen construeert. U maakt daarbij onder meer gebruik van Joseph Campbell’s The Hero’s Journey, C.S. Lewis’ Lamppost, Eric Berne’s Transactional Analysis en Keridwen’s Stollingsprincipes.

Onderzoek en Experiment

In Wachter & Lantaarn onderzoekt u niet primair wàt u vertelt, maar veel meer hóe u vertelt: de opbouw, de verhaallijn, de volgorde in gebeurtenissen, wat u weglaat, welke samenhang u aangeeft, welke intenties u aan diverse personages toekent, etc.
Vergelijk het maar met de volgende vraag: wat voor soort of genre verhaal schrijft iemand? Soort of genre bepalen waar iemand begint, wat hij vertelt en waar het eindigt. Soort of genre maken een verhaal (en daarmee de wereld) voorspelbaar, begrijpelijk en rustig. Elke verhalenverteller, storyteller, regisseur van theater of film en boekenschrijver  kan u vertellen dat verhalen een basisstructuur bezitten, die nodig is voor het publiek om het verhaal te kunnen volgen of begrijpen.

Naast structuur kent elk verhaal een dramatische ontwikkeling, die naar de ontknoping leidt (wat die ook moge zijn, maar mede bepaald door het genre).
Structuur en dramatische ontwikkeling zijn ingebakken in het zogenaamde basisverhaal (The Hero’s Journey, Joseph Campbell).
Structuur en dramatische ontwikkeling worden vooral bepaald door uw denkraam. Meer nog dan door de feiten, wordt een verhaal bepaald door de (genre) verwachting of het (onbewuste) wensdenken van de verteller/spreker.

Verandering en Oplossing

In Wachter & Lantaarn gaat u experimenteren met structuur en dramatische ontwikkeling. U onderzoekt wat dit voor gevolgen heeft voor uw denkraam, en daarmee voor de aanpak van uw vraagstuk. Elk verhaal zal ooit een begin hebben, een introductie, die de luisteraar nodig heeft om het verhaal te begrijpen. Dan gebeurt er iets, een impuls om het verhaal te laten beginnen (dynamiek, beweging). Het is een soort oproep (Campbell) aan u, hoofdpersoon in uw eigen verhaal, om in beweging te komen, iets met die impuls te doen en het verhaal (avontuur) te laten beginnen. Wachter (Campbell) & Lantaarn (Lewis) komen op dat moment in actie. Wachter & Lantaarn bepalen mede welke beslissingen u daarna neemt, voor welke experimenten u gaat, welke verhaalelementen u wijzigt. De keuze is aan u.

 

Wachter & Lantaarn – Nut & Opbrengst

Werken met Wachter & Lantaarn levert u een aantal belangrijke voordelen op:

  1. U kent uw eigen denkraam, inclusief haar grenzen. U weet hoe u vanuit uw denkraam uw verhalen over de werkelijkheid om u heen vertelt. U begrijpt daardoor de mogelijkheden en onmogelijkheden om binnen uw huidige denkraam bepaalde vraagstukken op te lossen.
  2. U bent in staat om allerlei elementen van uw verhaal te beïnvloeden en te veranderen, zodat uw denkraam verschuift en er andere visies op de werkelijkheid ontstaan.
  3. U bent beter in staat om uw vraagstuk met andere denkwijzen aan te pakken, dan waarmee deze is ontstaan, en tot een duurzame oplossing te brengen.

 

 

 

 

u