NZR – Het Gordiaanse EiNarratieve Zelfregie

Narratieve Zelfregie berust op drie in elkaar grijpende basismethodieken. In de praktijk worden daaraan allerlei relevante en in de praktijk bewezen methoden en technieken toegevoegd. Keridwen werkt eclectisch. Al het werk is maatwerk. Lees meer…

– Het Gordiaanse Ei

Uw dagelijkse praktijk staat centraal.

In Het Gordiaanse Ei gaat u aan de slag met wat het voor u in de praktijk betekent om een Groot Denkraam te hebben. Een Groot Denkraam betekent per definitie een andere wijze van denken en dus ook doen. U ziet nieuwe verbanden, andere oorzaak/gevolg-relaties en onverwachte oplossingsmogelijkheden. Een Groot Denkraam vraagt om een adequate zelfregie om deze in uw dagelijkse praktijk ook effectief in te kunnen zetten.

Dilemma’s en paradoxen

Het Gordiaanse Ei richt zich eveneens op de dilemma’s en paradoxen, die u ongetwijfeld tegen gaat komen in uw zoekproces. Een veranderd, groter denkraam, brengt in het begin allerlei onbekendheden mee. Zaken die voordien nog vanzelfsprekend waren, blijken vandaag opeens op losse schroeven te staan. Hebt u in uw nieuwe denkraam uw vraagstuk opgelost, blijken sommige andere zekerheden van gisteren, vandaag nieuwe dilemma’s op te leveren. In de naam Het Gordiaanse Ei zit reeds reeds zo’n dilemma besloten (Gordiaanse knoop of Ei van Columbus?).  Wereld, leven en werk zijn nooit zwart/wit. Dilemma’s zijn onderdeel van het leven. De vraag is hoe u er mee omgaat. Het Gordiaanse ei zet dilemma’s om in hanteerbare paradoxen.

Acteur, Publiek & Regisseur

Om u te helpen adequaat met een Groot Denkraam aan de slag te gaan, maakt Het Gordiaanse Ei gebruik van een drietal metaposities of regieposities: Regisseur, Acteur en Publiek. U vraagstuk is dan metaforisch gesproken een theaterstuk geworden, dat u regisseert van vraag naar antwoord of oplossing.

Uiteraard bent u in eerste instantie Acteur in uw eigen verhaal. Daar ligt uw kracht: u denkt, u voelt, u handelt. U kunt er ook voor kiezen afstand te nemen en als Publiek te observeren wat dat daar voor u in de praktijk gebeurt en wat uw eigen bijdrage als Acteur daarin is.  Als Regisseur kunt u zich verplaatsen in beide andere posities (Acteur, Publiek). Vervolgens grijpt u daar waar nodig in en stuurt u bij.

 

Het Gordiaanse ei – Nut & Opbrengst

Werken met Het Gordiaanse Ei levert u een aantal belangrijke voordelen op:

  1. U kunt actief als Zelfregisseur 3.3 uw vraagstukken aanpakken, waarbij u zich kunt verplaatsen in de verschillende betrokkenen en belanghebbenden.
  2. U kunt actief schakelen tussen de regieposities Acteur, Publiek en Regisseur. U kunt hierdoor adequaat “in- en uitzoomen” om uw vraagstukken en de consequentie van verschillende antwoorden/oplossingen te onderzoeken..
  3. U kunt u relatief gemakkelijk verplaatsen in andere betrokkenen bij uw vraagstuk (de andere Acteurs).
  4. U weet als Zelfregisseur uw helden actief zodanig te regisseren dat u uw gehele denkraam substantieel vergroot.
  5. Met een Groot Denkraam weet u uw vraagstuk met andere denkwijzen aan te pakken, dan waarmee deze is ontstaan, om deze tot een duurzame oplossing te brengen.