Narratieve Zelfregie in Mediation & Conflicten


pd_conflict1Herkent u dit?

Vol enthousiasme hebt u zich de afgelopen tijd ingespannen om zaken goed te laten verlopen. Dan blijkt opeens dat één van de mensen met wie u te maken hebt een geheel andere richting in gaat dan u wilt. Onverwacht staat u nu lijnrecht tegenover elkaar. Stress komt opzetten. Een conflict dreigt. Wat kunt u nu het beste doen?

Misschien is het conflict reeds duidelijk aanwezig en dreigen de ontwikkelingen volledig uit de hand te lopen. Wellicht doemt zelfs het risico al voor uw geestesoog op van een definitieve breuk, externen die over u en uw situatie beslissen, allerlei ongunstige financiële en juridische regelingen en een grote emotionele kater achteraf. Wat is nu wijsheid?

 

Narratieve Zelfregie in Mediation & Conflicten

In stressvolle situaties (zowel zakelijk als privé; met en zonder machtsverschillen) dreigen de creatieve en communicatieve vaardigheden van mensen vaak te blokkeren. Hun visie op de werkelijkheid raakt bevroren. Mogelijkheden worden niet meer gezien of onvoldoende benut.

Keridwen’s Narratieve Zelfregie in Mediation & Conflicten is er in de kern op gericht om mensen te helpen hun conflicten autonoom en adequaat tot een goed einde brengen. Keridwen doet dat door mediation en conflictcoaching te combineren met inzichten en vaardigheden van een (theater)regisseur. Mediation richt zich op het doorbreken van creatieve en communicatieve blokkades bij de verschillende partijen. Conflictcoaching richt zich op het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. Conflictregie richt zich vooral op de wijze waarop mensen hun eigen werkelijkheid (inclusief alle mogelijkheden en onmogelijkheden) creëren en hoe zij deze adequaat blijvend kunnen bijsturen (waardoor nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan.

 

Werkwijze

Centraal in onze aanpak is te gaan denken, voelen en handelen als een regisseur, waarbij het actuele conflict wordt behandeld als een regisseerbaar theaterstuk.
Net als een theaterregisseur leren klanten wisselend vanuit verschillende perspectieven als deelnemer (Acteur) en beschouwer (Publiek) hun eigen conflicten te onderzoeken en vervolgens als empathische beïnvloeder (Regisseur) adequaat aan te pakken. Hiertoe wordt hen in praktische oefeningen een aantal fijne kneepjes van het regisseursvak bijgebracht en toegepast op het actuele conflict.
Het actuele conflict wordt daadwerkelijk geanalyseerd als een theaterstuk, waarbij zowel de zichtbare gedragingen en interacties van de conflictpartijen, als de minder zichtbare emotionele onderstromen, leidmotieven, verwachtingen, dynamiek, spanning, tijd, plaats, ruimte, omgeving en achterban aandacht krijgen. Met hulp van praktische regietechnieken, gaan klanten aan de slag (virtueel experimenteren, reëel toepassen) hun conflict actief te regisseren tot een goed einde.

Een klant is echter niet alleen actief als regisseur. Het regisseren staat nadrukkelijk ten dienste van een adequate conflictaanpak en wordt dan ook aangevuld met inzichten en vaardigheden uit mediation en conflictcoaching, zoals onderhandelen, het onderscheid tussen van standpunten, belangen en wensen, creatief en outside-the-box denken, transactionele analyse, progressiegerichte interventies, transformationeel handelen en zelfreflectie.

 

Begeleiding

Marcel van der Pol is onder meer mediator (opgeleid bij de Merlijn Groep, Nuland) conflictcoach regisseur creatief & kritisch denken, regisseur professional performance en theatermaker. Hij combineert zijn wetenschappelijke achtergrond met zijn theaterpassie om mensen en organisaties te helpen hun vaste patronen los te laten, andere perspectieven te kiezen en nieuwe inzichten te ontdekken.

Voor een optimale dienstverlening is ook een goed functionerend netwerk nodig. Produkten en diensten van Keridwen zijn altijd maatwerk.  Keridwen is actief in het FORZES -netwerk, de Flow&Go Foundation en de Truebadoors (toegepaste dialoogvoorstellingen/workshops over cultuur en diversiteit) en werkt onder meer actief samen met De Vries, Management & Mediation en de Merlijn Groep.

 

Nut & Opbrengst

Mensen en organisaties hebben een enorme potentie om zelfstandig hun conflicten aan te pakken.
Als het u soms niet lukt om een conflict adequaat en duurzaam op te lossen, is het goed om te weten dat u waarschijnlijk nog vele andere, wellicht op dit moment nog onbekende, invalshoeken tot u beschikking hebt om uw conflict aan te pakken. Conflictregie 3.3 helpt u uw denkraam te vergroten, voor een ruimer blikveld, nieuwe invalshoeken en meer mogelijkheden om tot duurzame oplossingen te komen.

 

Professionalisering

Narratieve Zelfregie in Mediation & Conflicten  richt zich primair op partijen in conflicten. Keridwen maakt het hen mogelijk als conflictregisseur autonoom en adequaat hun conflicten aan te pakken.
Keridwen richt zich daarnaast ook op de deskundigheidsbevordering van professionals. Bent u bijvoorbeeld mediator, conflictbegeleider, conflictcoach of hebt u in uw werk met aspecten van deze professies te maken en wilt u zich bekwamen in Conflictregie 3.3? Ga dan naar  Narratieve Zelfregie voor Professionals. Of neem direct contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Impressie van de workshop Conflictregie 3.3: Creativteit in Mediation & Conflicthantering